Al ruim negen eeuwen lang kunnen jongeren dankzij Les Compagnons du Devoir hun competenties tot op hoog niveau ontwikkelen in het vakgebied van hun keuze. Kennis en knowhow delen, reizen en leven in gemeenschap zijn de basisgedachten van Les Compagnons du Devoir.

Onze reizende leerlingen/stagiairs trekken van bedrijf naar bedrijf, van stad naar stad, van streek naar streek en van land naar land. Rondreizen met een gereedschapskist is een avontuur op zich, en een ontdekkingsreis op zoek naar jezelf. Horizonten gaan voor je open en je verbetert je professionele perspectieven. Verschillen worden een bron van verrijking en begrip, die bijdragen tot een professionele, culturele en persoonlijke vorming. We verwachten van onze reizende leerlingen/stagiairs dat ze openstaan voor reizen naar het buitenland, en dus ontvangen ook wij jongeren die bij ons in Frankrijk/Belgïe een opleiding willen volgen.

Werkgevers die samenwerken met Les Compagnons du Devoir, krijgen door dit partnerschap de kans om competente en betrouwbare reizende leerlingen/stagiairs aan te werven met een wisselend. 

 

In het begin van de jaren tachtig streek Les Compagnons du Devoir neer in België. In die beginperiode woonde een kleine ploeg in een huis in de gemeente Alsemberg.

De ‘compagnons’ waren zo onder de indruk van de dynamiek van de Brusselse bedrijven en de Belgische joie de vivre dat ze overwogen om een gezellenhuis met vijftig plaatsen te openen in het Brusselse gewest.
In 1993 is dat huis een feit: de Brusselse vestiging aan de T’Kintstraat wordt plechtig geopend.
Om de opening van het fraaie pand te vieren en de ontwikkeling van Les Compagnons du Devoir in België een duwtje in de rug te geven, organiseert de vereniging in datzelfde jaar in Brussel ‘Les Assises’, de jaarlijkse nationale vergadering van alle compagnons.

Vanaf het jaar 2000 krijgen de compagnons steeds meer vaste grond onder de voeten. In samenwerking met hun partners organiseren ze eigen opleidingen in fijn timmerwerk en houtbewerking. Daarmee willen ze Belgische jongeren de kans geven om een opleiding op topniveau te volgen via een werk-leersysteem. Sindsdien leidt de organisatie elk jaar ruim zestig leerlingen op in Brussel en Wallonië.

Er is dus heel wat veranderd sinds 1993, het jaar waarin zes compagnons zich in België vestigden en het plan opvatten om er een gezellenhuis te openen. Waarvoor staan Les Compagnons du Devoir in België vandaag?

  • Ze zijn aanwezig in een groot deel van Wallonië (Luik, Étalle, Mettet).
  • Ze hebben twee eigen opleidingen voor houtbewerking opgericht in België: Schrijnwerker en Meubelmaker.
  • Er wonen 72 compagnons verspreid over heel België.
  • Ruim 3000 jongeren uit de hele wereld kregen de kans om België te leren kennen en er te werken dankzij onze huizen.
  • Ruim 550 Belgen leerden een vak dankzij Les Compagnons du Devoir.

 

In 1941 wordt de Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France (AOCDTF) opgericht, een arbeidersvereniging voor ambachtsgezellen. Het gezellensysteem bestaat echter al veel langer, want de eerste sporen gaan terug tot de middeleeuwen.

Aanvankelijk biedt de vereniging jongeren alleen een vervolmaking in hun vakgebied door middel van reizen en leven in gemeenschap, de zogeheten ‘Tour de France’ of reis door Frankrijk. In de jaren zeventig groeit de AOCDTF uit tot een opleidingscentrum en wordt het mogelijk om bij ‘Les Compagnons du Devoir’ een beroepsdiploma te halen, voor en tijdens een Tour de France.

De vereniging breidt voortdurend uit met nieuwe beroepen, zoals de ketelbouwers in de jaren vijftig, en meer recent de hoveniers-tuinarchitecten en de wijnbouwers. Sinds het jaar 2000 kunnen ook vrouwen ons opleidingstraject volgen.

Momenteel volgen meer dan tienduizend jongeren een opleiding in 30 verschillende beroepen. Via ons kunnen ze zich volledig ontplooien in en door hun vak, in een geest van openheid en deelzaamheid.

 

Vijfhonderd jaar geleden voelde het afleggen van een afstand van honderd kilometer als een echte reis naar het buitenland! Vandaag weten we hoe belangrijk het is om een vreemde taal te kennen. Daarom omvat het opleidingstraject van onze jongeren een verblijf van minimaal een jaar in het buitenland.

Momenteel verblijven meer dan vierhonderd jongeren in het buitenland, verspreid over de vijf continenten. We hebben afdelingen opgericht in Zwitserland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Naast dat jaar in het buitenland, dat openstaat voor jongeren in het vervolmakingstraject, bieden we onze groepen leerlingen ook uitwisselingen in Europa aan met een wisselende duur, via de beurs Erasmus+ en het Europese pilootproject Jean Arthuis. Ook werken we aan Europese bachelors.

Tot slot stellen wij vakopleiders of ‘compagnons’ beschikbaar, die opleidingen kunnen geven in diverse landen, afhankelijk van de vraag.